Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01 /NQ - HĐND Nghị Quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 16/01/2020
2 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 16/01/2020
3 05/QĐ-UBND-TĐKT Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân 30/01/2020
4 05 /KH-UBND-VH KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước xã Tân Hương năm 2020 10/01/2020
5 02/KH - UBND - VH Kế hoạch 08/01/2020
6 36/2019/QĐ-UBND Quyết Định 18/06/2019
7 Số: 08 /QĐ - UBND Quyết định 20/03/2019
8 Số: 09 / QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH 21/03/2019