14-09-2017 - 09:15

UBND xã Tân Hương họp Ban chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10

Sáng ngày 14/9/2017 UBND xã Tân Hương họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão để ứng phó với cơn bão số 10.

          7h sáng ngày 14/9/2017 UBND xã Tân Hương họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão để ứng phó với cơn bão số 10.
          Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 là cơn bão mạnh nhất từ năm 1989 trở lại nay, bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 15 mức độ cảnh báo thiên tai ở cấp 4 tức là cấp mạnh nhất sau cấp 5 mức cảnh báo thảm họa. Phạm vi ảnh hưởng của nó trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị, tâm bão chịu ảnh hưởng trực tiếp là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
           Tại cuộc họp Đồng chí Trần Văn Lượng chủ tịch UBND xã trưởng ban chỉ đạo đã nêu lên tính chất nguy hiểm và phức tạp của con bão qua đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó với bão số 10:
           1. Các đồng chí, công chức, trưởng phó các Đoàn thể về tại thôn xóm mình sinh hoạt, phối hợp với thôn trưởng, Ban mặt trận thôn đó, thành lập các tổ công tác tới tận các hộ dân để tuyên truyền, thông báo mức độ nguy hiểm của cơn bão để nhân dân kịp thời ứng phó.
           2. Khuyến cáo bà con chằng néo nàh của, mái tôn.
           3. Các đồng chí Trưởng công an xã, dân quân, soát xét lại bốn tại chõ để sẵn sàng ứng cứu khi có vấn đề xẩy ra.
           4. Duy trì các tổ phản ứng nhanh để ứng cứu các hồ đập khi sự cố xẩy ra.
           5. Tất cả các công việc hoạt động tạm hoãn để ứng phó với bão số 10.
           6. Các tổ công tác ở các thôn mới thành lập vận động bà con, các hộ neo đơn chủ động tránh bão tới nơi an toàn.
           7. Trạm y tế xã phân công trực 24/24 để đề phòng các sự cố xẩy ra đê sẵn sàng ứng cứu tại chõ.
           8. Trường học cắt cử người trực để theo dõi tình hình và bố trí cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết, các thiết bị dạy học, máy tính cần đưu đến chỗ an toàn đề phòng rủi ro không đáng có.
           9. Đồng chí phụ trách truyền thanh xã chủ động nắm tình hình bão và thông báo thường xuyên trên hệ thống phát thanh xã đề bà con nắm bắt.
          10. Đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch trực tại trụ sở để nắm tình hình và chỉ đạo.
Sau cuộc họp các đồng chí trong Ban chỉ đạo, trưởng phó các đoàn thể cùng các thôn trưởng được phân công về tại từng thôn để chỉ đạo và triển khai công việc, nắm bắt tình hình trong nhân dân để báo lại cho trưởng Ban chỉ đạo có biện pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời trong việc chủ động phòng chống cơn bão số 10.