Thông tin tuyên truyền

Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

19-05-2020
Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau
Chuyển từ

Chuyển từ "giấy trắng mực đen dấu đỏ " sang phương thức mới

10-04-2020
Chuyển từ "giấy trắng mực đen dấu đỏ " sang phương thức mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

01-04-2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

28-02-2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

10-02-2020
Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

03-02-2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
Tổng hợp các văn bản của Trung ương có hiệu lực trong tháng 01/2020

Tổng hợp các văn bản của Trung ương có hiệu lực trong tháng 01/2020

07-01-2020
Tổng hợp các văn bản của Trung ương có hiệu lực trong tháng 01/2020
Vi phạm hành chính về chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu đồng

Vi phạm hành chính về chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu đồng

21-10-2019
Vi phạm hành chính về chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu đồng
1 2 3 4 5 6 7 8