Thông tin tuyên truyền

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

17-04-2019
Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019.
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019

05-03-2019
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019
Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020

14-02-2019
Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

24-01-2019
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Những chính sách, pháp luật có hiệu lực từ tháng 01/2019

Những chính sách, pháp luật có hiệu lực từ tháng 01/2019

21-01-2019
Giới thiệu các văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
Đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết và Lễ hội xuân 2019

Đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết và Lễ hội xuân 2019

14-12-2018
Đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết và Lễ hội xuân 2019
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

14-12-2018
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019
1 2 3 4 5