12-11-2018 - 08:00

Trường Tiểu học Đức Long tổ chức sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ"

Trường Tiểu học Đức Long tổ chức sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ"

Sáng ngày 12/11/2018 Hội đồng Đội huyện, Trường Tiểu học Đức Long tổ chức thành công sân chơi “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn",