26-11-2018 - 07:05

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Giao lưu - Đối thoại kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Giao lưu - Đối thoại kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh lứa tuổi THPT, sáng nay, ngày 26/11, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm DS- KHHGĐ huyện phối hợp tổ chức giao lưu, đối thoại kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho trên 1.400 học sinh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai