04-12-2018 - 01:56

Trường THCS Lê Ninh: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Sách và cuộc sống”

Trường THCS Lê Ninh: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Sách và cuộc sống”

Trường THCS Lê Ninh vừa tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Sách và cuộc sống”. Về dự có các thành viên của nhóm “Tủ sách Trí Đức”, lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo, Hội Khuyến học huyện, Huyện đoàn, lãnh đạo địa phương hai xã Đức An và Tân Hương, Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.