10-11-2018 - 15:06

Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các tổ chức đòan thể đoàn kết

Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các tổ chức đòan thể đoàn kết

Sáng ngày 9/11, Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể về kết quả hoạt động 10 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018.