18-03-2017 - 08:31

Thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện làm việc với xã Hương Thọ

Sáng ngày 16/3, Thường trực ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức buổi làm việc với xã Hương Thọ để nghe tiến độ triển khai thực hiện khung kế hoạch các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017 và tháng 3; giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc có các đồng chí UVBTV phụ trách chỉ đạo xã Hương Thọ và các đơn vị đỡ đầu các xã về đích NTM, các phòng, ban, ngành liên quan. Các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện; Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Đánh giá các tiêu chí theo Quyết định 73 của UBND tỉnh thì cuối năm 2016 xã Hương Thọ đạt 10/20 tiêu chí. Tuy nhiên qua rà soát đánh giá lại vừa qua theo Quyết định 05 của UBND tỉnh ngày 17/2/2017 thì Hương Thọ mới chỉ cơ bản đạt 4/20 tiêu chí gồm: tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, chợ, hình thức tổ chức sản xuất và an ninh tật tự.

Tại buổi làm việc, các thôn và BCĐ xây dựng NTM xã cũng đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn, trong khi đó ngân sách của xã không có để thực hiện. Bên cạnh đó tư tưởng trong chờ ỷ lại vẫn còn khá lớn ở cộng đồng dân cư, huy động sự đóng góp của người dân để thực hiện các tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn....

Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện, nhấn mạnh: việc xây dựng NTM là phải thường xuyên liên tục; xã cần dồn sức làm trước vào những tiêu chí dễ, không cần nguồn lực, biết huy động sức mạnh của nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể, tỷ mỹ cho các thành viên phụ trách và các thôn, đồng thời tuyên truyền chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cáo thu nhập, chú ý đến môi trường không để ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân....

Đ/c Bí thư huyện ủy cũng đã chỉ rõ một số việc còn tồn tại trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu khắc phục và triển khai ngay các công việc theo khung kế hoạch; tính toán khối lượng công việc của từng thôn thật cụ thể xây dựng khung kế hoạch sát với tình hình thực tế từng thôn và có lộ trình, kế hoạch hoàn thành công việc theo hàng tuần. Các phòng, ban, ngành liên quan, tổ công tác của BTV Huyện ủy cần bám cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo địa phương triển khai các nội dung công việc, báo cáo thường xuyên, có vấn đề vướng mắc cần thông tin kịp thời cho thường trực BCĐ huyện để tìm ra biện pháp tháo gỡ, đảm bảo xã Hương Thọ thực hiện toàn diện các tiêu chí, đảm bảo về đích trong năm 2017.

Quốc Lập – Thu Hương