20-11-2017 - 02:34

Thư kêu gọi chung tay xây dựng quê hương

Để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập xã Tân Hương, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã kêu gọi con em xã Tân Hương đang làm ăn sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, cùng chung tay xây dựng quê hương.

UBND – UBMTTQ

XÃ TÂN HƯƠNG

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Hương, ngày 10 tháng 11 năm 2017

THƯ KÊU GỌI CHUNG TAY XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

 

Kính gửi: Cán bộ, nhân dân và con em xã Tân Hương đang làm ăn sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài.

          Tân Hương là xã miền núi của huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 15/02/1968 do người dân hai xã Đức Quang và Đức Nhân vào sinh sống, lập nghiệp. Đến nay xã đã có 415 hộ, 1.612 nhân khẩu chia thành 4 thôn xóm. Đời sống của nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân gặp không ít khó khăn.

          Trong những năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã nhà đã được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và nhà nước các cấp, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuy nhiên đến nay mới đạt được 8/19 tiêu chí. Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh xã nhà phải đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018.

          Được sự nhất trí của Ban thường vụ Huyện ủy Đức Thọ, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập xã (15/02/1968 -15/02/2018) nhằm ôn lại truyền thống và lòng tự hào về quê hương trong 50 năm qua. Nhìn lại chặng đường mà cán bộ và nhân dân đã trải qua với bao khó khăn gian khổ, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển. Đồng thời đây cũng là dịp để tin mời tới toàn thể con em xã nhà đang làm ăn sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước và nước ngoài tiếp tục hướng về cội nguồn và về dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập xã (dự kiến vào ngày 03/02/2018).

Với hai sự kiện lớn diễn ra cùng một năm, trong khi nguồn ngân sách của địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và con em xã nhà đang làm ăn sinh sống, học tập   công tác trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, bằng tình cảm, tinh thần, vật chất quý báu của mình đóng góp hỗ trợ một số kinh phí để xây dựng quê hương.

  Trên tinh thần đó xã nhà mong muốn đón nhận, vinh danh mọi tấm lòng nhân ái   và những đóng góp quý báu của các tổ chức, gia đình, cá nhân con em quê hương với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới đưa xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.                  

      Kính chúc toàn thể nhân dân, con em xã nhà mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

     Mọi thông tin đăng ký tài trợ, hỗ trợ xin gửi về tài khoản: 3723.0.1043364, tại Kho bạc nhà nước Đức Thọ - Hà Tĩnh, hoặc liên hệ:

 Ông Trần Văn Lượng Chủ tịch UBND xã. Số điện thoại: 0916431967

 Ông Dương Chí Cương Chủ tịch UBMTTQ xã. Số điện thoại: 01634024369

    TM. UBND XÃ TÂN HƯƠNG                                                                                           TM. UBMTTQ XÃ TÂN HƯƠNG  

                 CHỦ TỊCH                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

                    Trần Văn Lượng                                                                                                        Dương Chí Cương