13-11-2018 - 07:54

Tác dụng phòng và chữa bệnh của nghệ

Tác dụng phòng và chữa bệnh của nghệ

Nghệ từ lâu đã được sử dụng nhiều trong phòng bệnh và chữa bệnh. Nó có thuộc tính chống oxy hóa, kháng kháng sinh, chống viêm và thậm chí chống khối u.