Quyết định

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 05/QĐ-UBND-TĐKT Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân 30/01/2020
2 36/2019/QĐ-UBND Quyết Định 18/06/2019
3 Số: 08 /QĐ - UBND Quyết định 20/03/2019
4 Số: 09 / QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH 21/03/2019
5 Số: 14 /QĐ-UBND Quyết định 10/04/2019
6 05/QĐ-ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo 11/05/2018
7 5373/QĐ-UBND Quyết định 30/10/2018
8 22/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã Tân Hương năm 2018 11/10/2018