Quyết định khen thưởng, xử phạt

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân
Ngày đăng: (30-01-2020)

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân

Quyết đinh về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng Nông thôn mới năm 2018
Ngày đăng: (11-11-2018)

Quyết đinh về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng Nông thôn mới năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tieu biểu năm 2018
Ngày đăng: (09-11-2018)

Quyết định về việc khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tieu biểu năm 2018