Nông thôn mới

Thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện làm việc với xã Hương Thọ

Thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện làm việc với xã Hương Thọ

22-03-2017
Dự buổi làm việc có các đồng chí UVBTV phụ trách chỉ đạo xã Hương Thọ và các đơn vị đỡ đầu các xã về đích NTM, các phòng, ban, ngành liên quan. Các đồng chí Phạm Hữu...
Thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện làm việc với xã Hương Thọ

Thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện làm việc với xã Hương Thọ

18-03-2017
Sáng ngày 16/3, Thường trực ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức buổi làm việc với xã Hương Thọ để nghe tiến độ triển khai thực hiện khung kế hoạch các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017 và tháng 3; giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong thời gian tới.
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

08-03-2017
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá tri gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá tri gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

21-12-2016
Ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá tri gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
Quyết định

Quyết định

17-08-2016
Về việc quy định cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 8