Nông thôn mới

Kết quả xây dựng NTM tháng 3

Kết quả xây dựng NTM tháng 3

30-03-2018
BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ TÂN HƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

15-03-2018
HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

15-11-2017
GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Ngày 05/10/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 05/10/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

21-08-2017
Ngày 05/10/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Công đoàn xã tổ chức lao động làm khuôn viên bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở

Công đoàn xã tổ chức lao động làm khuôn viên bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở

08-08-2017
Để đảm bảo tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và đạt tiêu chuẩn công sở văn hóa.Trong ba ngày từ mồng 2-4 tháng 8 Công đoàn xã Tân Hương tổ chức lao động làm bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở.
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
1 2 3 4 5 6 7 8