Nông thôn mới

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020

11-09-2018
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020
CÔNG AN HUYỆN TRAO 50 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HƯƠNG

CÔNG AN HUYỆN TRAO 50 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HƯƠNG

07-09-2018
CÔNG AN HUYỆN TRAO 50 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HƯƠNG
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

20-08-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8

Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8

20-08-2018
Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8
 Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

16-07-2018
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng  nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

15-06-2018
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo
Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16-05-2018
Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kết quả xây dựng NTM tháng 4

Kết quả xây dựng NTM tháng 4

30-04-2018
Kết quả xây dựng NTM tháng 4
1 2 3 4 5 6 7 8