Nông thôn mới

Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

08-11-2018
Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện
Quyết định về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018 - 2020 của UBND huyện Đức Thọ

Quyết định về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018 - 2020 của UBND huyện Đức Thọ

08-11-2018
Quyết định về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018 - 2020 của UBND huyện Đức Thọ
Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

06-11-2018
Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp
Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

03-11-2018
Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ
Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020

02-11-2018
Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

01-11-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới
Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

01-11-2018
Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Quyết định thành lập Đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo Nghị quyết số ,32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND Tỉnh

Quyết định thành lập Đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo Nghị quyết số ,32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND Tỉnh

01-11-2018
Quyết định thành lập Đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo Nghị quyết số ,32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND Tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 8