Nông thôn mới

Tân Hương đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tân Hương đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

25-02-2019
Tân Hương đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hội LHPN : Chung tay giúp đỡ 60 hộ gia đình hội viên neo đơn hoàn thành 3 tiêu chí

Hội LHPN : Chung tay giúp đỡ 60 hộ gia đình hội viên neo đơn hoàn thành 3 tiêu chí " 3 sạch "

29-12-2018
Hội LHPN : Chung tay giúp đỡ 60 hộ gia đình hội viên neo đơn hoàn thành 3 tiêu chí " 3 sạch "
Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới

28-12-2018
Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hai xã nghèo ở Đức Thọ vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới

Hai xã nghèo ở Đức Thọ vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới

04-12-2018
Hai xã nghèo ở Đức Thọ vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới
Cất bằng đại học 9X lên núi làm giàu bằng kinh tế trang trại

Cất bằng đại học 9X lên núi làm giàu bằng kinh tế trang trại

26-11-2018
Cất bằng đại học 9X lên núi làm giàu bằng kinh tế trang trại
Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

15-11-2018
Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018
Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10

Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10

12-11-2018
Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10
Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

08-11-2018
Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8