03-12-2018 - 08:47

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2018

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ; 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh… là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2018.