01-11-2018 - 02:49

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2018 bạn cần quan tâm

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2018 bạn cần quan tâm

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2018 bạn cần quan tâm

 
Đăng ngày 01-11-2018 16:13
 
  31  Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bán hàng đa cấp bất chính bị phạt đến 200 triệu đồng; Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện; Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện... là những chính sách có hiệu lực mà Báo Hà Tĩnh cung cấp đến bạn đọc.