13-11-2018 - 21:07

Nghị định 149/2018/NĐ-CP: Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nghị định 149/2018/NĐ-CP: Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc