06-11-2018 - 09:41

Mức đóng, hưởng BHYT theo qui định mới

Mức đóng, hưởng BHYT theo qui định mới

Mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định sẽ được hưởng 100%, 95%, 80% tuỳ từng đối tượng.