LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2019
(Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
23/09/2019
Thứ 3
24/09/2019
Thứ 4
25/09/2019
Thứ 5
26/09/2019
7h
Tham dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ HTX Nông nghiệp
Nhà văn hóa xã Tân Hương
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Tham dự hội nghị công nhân viên chức trường tiểu học
Văn phòng trường tiểu học Tân Hương
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 6
27/09/2019
7h
Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh
Hội trường gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình Đẳng giới
Trung tâm tuyên giáo chính trị huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 7
28/09/2019
7h
Tham dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí chủ tịch UBND
Chủ nhật
29/09/2019