LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 37 năm 2019
(Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
09/09/2019
Thứ 3
10/09/2019
8h
Kiểm tra thi công tuyến đường Ông Đoàn Quyền
Thôn Tân Lộc - Xã Tân Hương
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
11/09/2019
7h
Giao ban tài nguyên môi trường
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
12/09/2019
Thứ 6
13/09/2019
7h
Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo
Hội trường gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
7h
Tập huấn công tác tài chính
Hội trường gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 7
14/09/2019
Chủ nhật
15/09/2019