LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 37 năm 2020
(Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
07/09/2020
Thứ 3
08/09/2020
Thứ 4
09/09/2020
Thứ 5
10/09/2020
Thứ 6
11/09/2020
Thứ 7
12/09/2020
Chủ nhật
13/09/2020