LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2019
(Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
24/06/2019
7h
Giao ban, đọc báo đầu tuần
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
25/06/2019
7h 30
Họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 6. Triển khai nhiệm vụ tháng 7.
Phòng họp gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
26/06/2019
Thứ 5
27/06/2019
Thứ 6
28/06/2019
Thứ 7
29/06/2019
Chủ nhật
30/06/2019