LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2020
(Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
22/06/2020
Thứ 3
23/06/2020
Thứ 4
24/06/2020
Thứ 5
25/06/2020
Thứ 6
26/06/2020
Thứ 7
27/06/2020
Chủ nhật
28/06/2020