LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2019
(Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
17/06/2019
7h
Họp Đảng bộ
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Dự hội nghị giữa nhiệm kỳ hội phụ nữ xã
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
7h
Tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân Tỉnh
Nhà văn hóa xã Đức Hòa
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
20/06/2019
7h
Tổng kết công tác PCTT và TCKN năm 2018
Phòng họp trực tuyến gác III - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
15h
Kiểm tra công tác tổng dọn vệ sinh các thôn
4 Thôn trong xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019