LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2020
(Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
08/06/2020
Thứ 3
09/06/2020
Thứ 4
10/06/2020
Thứ 5
11/06/2020
Thứ 6
12/06/2020
Thứ 7
13/06/2020
Chủ nhật
14/06/2020