LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2019
(Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
10/06/2019
7h
Đọc báo, giao ban đầu tuần
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
11/06/2019
14 giờ
Tập huấn cổng điều hành nội bộ, phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành
Hội trường gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
12/06/2019
8h
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường qua thôn Tân lộc
Thôn Tân Lộc
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
13/06/2019
Thứ 6
14/06/2019
Thứ 7
15/06/2019
Chủ nhật
16/06/2019