LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2019
(Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
03/06/2019
7h
chào cờ đầu tháng
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Sinh hoạt chi bộ tháng 6
Nhà văn hóa thôn Tân Thành
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
04/06/2019
8h
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường qua thôn Tân Lộc
Thôn Tân Lộc
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
05/06/2019
7h
Hội nghị quán triệt nghị quyết 32/NQ - CP về việc ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021
Hội trường huyện ủy Đức Thọ
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Họp thường kỳ về phát triển kinh tế xã hội tháng 5 . Triển khai nhiệm vụ tháng 6
Hội trường gác II - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
06/06/2019
Thứ 6
07/06/2019
Thứ 7
08/06/2019
Chủ nhật
09/06/2019