LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2019
(Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
27/05/2019
6h30 p
Dự lễ tổng kết năm học 2018 - 2019
Trường THCS Lê Ninh
Đồng chí Chủ tịch UBND xã
14 giờ
Họp cán bộ công chức đánh giá tình hình tháng 5. Triển khai nhiệm vụ tháng 6
Hội trường nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
28/05/2019
7h15p
Dự lễ tổng kết năm học 2018 - 2019
Trường tiểu học Tân Hương
Đồng chí chủ tịch UND xã
14 giờ
Họp rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cấp xã
Hội trường nhà văn hóa xã Tùng Ảnh
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
29/05/2019
7h30 p
Giải toả tuyến đường thôn Tân Quang
Thôn Tân Quang
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Họp khai thác các bãi vật liệu Rú Ná xã Đức Đồng, Đức Lạng
Nhà văn hóa xã Đức Đồng
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
30/05/2019
14 giờ
Giải tỏa tuyến đường thôn Tân Lộc
Thôn Tân Lộc
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 6
31/05/2019
Thứ 7
01/06/2019
Chủ nhật
02/06/2019