LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2020
(Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
25/05/2020
Thứ 3
26/05/2020
Thứ 4
27/05/2020
Thứ 5
28/05/2020
Thứ 6
29/05/2020
Thứ 7
30/05/2020
Chủ nhật
31/05/2020