LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2019
(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
02/12/2019
7h 30
Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung Ương 11 khóa XII
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
03/12/2019
7h 30
Họp ban chấp hành Đảng Ủy
Phòng trực Đảng Ủy
Đồng chí chủ tịch UBND xã
13 giờ 30 phút
Tham gia sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12
Nhà văn hóa thôn Tân Thành
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
13 giờ 30 phút
Giao ban nông thôn mới
Nhà Văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 6
06/12/2019
7h 30
Tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 7
07/12/2019
Chủ nhật
08/12/2019