LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2019
(Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
20/05/2019
7h
Giao ban đọc báo đầu tuần
Nhà văn Hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
21/05/2019
7h
Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Phòng họp trực tuyến gác III - UBND huyện
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Chủ nhật
26/05/2019