LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2019
(Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
16/09/2019
Thứ 3
17/09/2019
Thứ 4
18/09/2019
Thứ 5
19/09/2019
Thứ 6
20/09/2019
Thứ 7
21/09/2019
Chủ nhật
22/09/2019