LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÂN HƯƠNG

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2019
(Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
15/07/2019
7h
Tham dự hội nghị sơ kết quyết định 49
Hội trường Huyện Ủy
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 3
16/07/2019
7h
Lao động công đoàn
Sân vận động UBND xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
14 giờ
Thẩm định các nội dung báo cáo chuẩn bị kỳ họp HĐND xã
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 4
17/07/2019
7h
Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng
Hội trường huyện ủy Đức thọ
Đồng chí chủ tịch UBND xã
Thứ 5
18/07/2019
Thứ 6
19/07/2019
14 giờ
Dự hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc xã
Nhà văn hóa xã
Đồng chí chủ tịch UBNd xã
Thứ 7
20/07/2019
Chủ nhật
21/07/2019