11-04-2019 - 08:42

Lần đầu tiên xuất hiện ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ.

Lần đầu tiên xuất hiện ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ.

Chiều ngày 09/4, Ban điều hành Ngôi nhà trí tuệ ở huyện Đức Thọ đã tổ chức gắn biển và hoàn thiện một số hạng mục còn lại để đưa vào hoạt động vào ngày 21/4 tới. Đây là lần đầu tiên, mô hình học tập mới gồm có thư viện sách và những lớp học miễn phí xuất hiện tại huyện Đức Thọ.