04-03-2018 - 07:13

Khung kế hoạch hoàn thành về đích tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thôn tin truyền thông và tiêu chí văn hóa năm 2018

Khung kế hoạch hoàn thành về đích tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông và tiêu chí văn hóa năm 2018

   ỦY BAN NHÂN DÂN                          
    XÃ TÂN HƯƠNG                          
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NTM XÃ TÂN HƯƠNG
 KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ 6, 8, 16 NĂM 2018
 
TT Tên tiêu chí Quy định chuẩn
theo QĐ 05
Hiện trạng đạt chuẩn tại thời điểm 30/12/2016 Đạt chuẩn,
 nếu chưa đạt ghi % đạt so với quy định
Nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn đối với tiêu chí chưa đạt, (bao gồm khối lượng và hồ sơ cần làm) Thời gian thực hiện, hoàn thành  Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Người chủ trì thực hiện Nguồn vốn (Triệu đồng)
Tổng NS Nhà
 nước
Ngân sách địa phương Nhân dân
 đóng góp
Vốn lồng ghép (xi măng tỉnh, huyện và dự án) Doanh nghiệp, tín dụng Vốn khác (nguồn xã hội hóa, con em xa quê) Chưa
xác định
TC 6  Cơ sở vật chất
văn hóa
Đạt   90%         276 0 148 128 0 0   0
6,1 Xã có nhà văn hoá
 hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt VH,TT của toàn xã
chưa Nhà văn hóa: Diện tích 300m2, đảm bảo trên 150 chổ ngồi, hệ thống âm thanh, ánh sáng, bán ghế được trang bị đầy đủ 90% Bổ sung bản đồ quy hoạch tại nhà văn hóa Tháng 5 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Phùng Xuân Trung Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 5 0 5 0 0 0 0 0
Khu thể thao: Sân vận động xã xây dựng mới năm 2012 diện tích gần 10.000m, trồng cây xanh, làm sân khấu, mương thoát nước và khu thể thao 2000m trong khuôn viên trụ sở xã có sân bóng chuyền, cầu lông Trồng cây xanh, xây bồn hoa từ đường vào trú sở phía sân vận động  Tháng 2,3 2 0 2 0 0 0 0 0
Chỉnh trang sân bóng chuyền, cầu lông; Bổ sung các dụng cụ thể thao, bổ sung thùng rác trong khuôn viên. Làm hàng rào SVĐ, trồng hàng rào xanh Tháng 5 20 0 20 0 0 0 3 0
Có các phòng chức năng: Thư viện, truyền thống, phòng hành chính, truyền thanh; Công trình phụ trợ: Nhà vệ sinh, nhà để xe, bồn hoa, cây cảnh Bổ sung tủ sách, đầu sách Tháng 4,5 5 0 0 0 0 0 5 0
Xây mới phòng chức năng truyền thống, thư viện, truyền thanh. Bổ sung thêm máy tính, bổ sung tư liệu trong phòng truyền thống. Nâng cấp nhà văn hóa cũ thành tập thể thao - CLB, mua mới 01 bàn bóng bàn Tháng 2-tháng 6 100 0 100 0 0 0 0 0
Trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, cây xanh tại khuôn viên trụ sở Cả năm 3 0 3 0 0 0 0 0
6,2 Xã có điểm vui chơi
 giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
chưa Có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, với diện tích 1700m, có sân bóng chuyền, cầu lông, bàn ghế đá, trồng hoa và cây xanh tại điểm vui chơi Đạt Bổ sung ghế đá, các đồ chơi trẻ em Tháng 5 8 0 8 0 0 0   0
Trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, cây xanh tại điểm vui chơi, bổ sung các biển chỉ dẫn Cả năm 5 0 5 0 0 0 0 0
Bổ sung các dụng cụ thể thao Tháng 4,5 5 0 5 0 0 0 0 0
6.3
 và 6.4
Tỷ lệ thôn có Nhà Văn hóa,
 khu thể thao thôn và hàng rào NVH, KTT thôn bằng cây xanh khác được phủ bằng cây xanh (> 70%)
Đạt 4/4 thôn có nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn Đạt                        
4/4 thôn có khu thể thao Đạt                        
  Thôn Tân Thành Đạt
Nhà văn hóa: Diện tích khuôn viên 1000m, diện tích sàn 132m đảm bảo theo quy định có 01 sân bóng chuyền
Đạt xây mới bồn hoa trước cổng vào NVH, chỉnh trang lại khuôn viên, làm lại hàng rào bảo vệ. tháng 3-4 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Phùng Xuân Trung Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH
Tổ xây dựng KDC
40 0 0 40 0 0 0 0
Chỉnh trang sân bóng chuyền, cầu lông; Bổ sung các dụng cụ thể thao, làm mới sân bóng chuyền hơi, lợp mái nhà vệ sinh Tháng 4,5 20 0 0 20 0 0 0 0
Trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, cây xanh trước và trong khuôn viên nhà văn hoá Cả năm                
Trang trí cổng, gắn các pano, áp phích khẩu hiệu tuyên tuyền trước cổng và trong khuôn viên,bổ sung 3 bảng biểu còn thiếu ( Hương ước, biểu 20 tiêu chí NTM, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tĩnh) Tháng 5 5     5        
Sơn lại nhà văn hóa Tháng 6 5 0 0 5 0 0 0 0
  Thôn Tân Quang Đạt
Nhà văn hóa: Diện tích khuôn viên 2000m, diện tích sàn 132m đảm bảo theo quy định có 01 sân bóng chuyền 1 sân bóng đá mini
Đạt Trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, cây xanh tại nhà văn hoá Cả năm Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Phùng Xuân Trung Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH
Tổ xây dựng KDC
2 0 0 2 0 0 0 0
xây bồn hoa ngoài hàng hào phía trước khuôn viên Tháng 5 5 0 0 5 0 0 0 0
Bổ sung các dụng cụ thể thao, làm cầu môn sân bóng đá mini  Tháng  6 3 0 0 3 0 0 0 0
Trang trí cổng, gắn các pano, áp phích khẩu hiệu tuyên tuyền trước cổng và trong khuôn viên,bổ sung 3 bảng biểu còn thiếu ( Hương ước, biểu 20 tiêu chí NTM, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tĩnh) Tháng 9 5     5        
Bổ sung đầu sách Tháng 7 2 0 0 2 0 0 0 0
  Thôn Tân Lộc Đạt Nhà văn hóa: Diện tích khuôn viên 2000m, diện tích sàn 132m đảm bảo theo quy định có 01 sân bóng chuyền 1 sân bóng đá mini Đạt Trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, cây xanh trước và trong khuôn viên nhà văn hoá,  Cả năm Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Phùng Xuân Trung Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH
Tổ xây dựng KDC
2 0 0 2 0 0 0 0
làm thêm 1 sân bóng chuyền, sân bóng đá mini và bổ sung các dụng cụ thể thao. lợp mái nhà vệ sinh Tháng 4,5 5 0 0 5 0 0 0 0
Trang trí cổng, gắn các pano, áp phích khẩu hiệu tuyên tuyền trước cổng và trong khuôn viên,bổ sung 3 bảng biểu còn thiếu( Hương ước, biểu 20 tiêu chí NTM, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tĩnh) Tháng 6 5 0 0 5 0 0 0 0
  Thôn Tân Nhân Đạt
Nhà văn hóa: Diện tích khuôn viên 2000m, diện tích sàn 132m đảm bảo theo quy định có 01 sân bóng chuyền 1 sân bóng đá 
Đạt Bổ sung đầu sách Tháng 3 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Phùng Xuân Trung Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH
Tổ xây dựng KDC
1 0 0 1 0 0 0 0
Sơn ve lại mặt trước NVH, lợp mái nhà vệ sinh, quét vôi tường bờ rào.                  
Chỉnh trang khuôn viên, xây bồn hoa cây cảnh, trồng thêm cây xanh hàng rào xanh. Chăm sóc các bồn hoa cây xanh cả năm 3 0 0 3 0 0 0 0
Trang trí cổng, gắn các pano, áp phích khẩu hiệu tuyên tuyền trước cổng và trong khuôn viên,bổ sung 3 bảng biểu còn thiếu ( Hương ước, biểu 20 tiêu chí NTM, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tĩnh) Tháng 6 5 0 0 5 0 0 0 0
Nâng cấp sân bóng đá trước NVH, trồng bổ sung cây bóng mát xung quanh sân bóng đá, bổ sung các dụng cụ thể thao. Tháng 5,6 20 0 0 20 0 0 0 0
  Hồ sơ tiêu chí       bổ sung biểu tổng hợp cơ sở vật chất hiện có, bổ sung bìa đất NVH Tân Thành Tháng 6
Đ/c Phùng Xuân Trung
Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 2 0 0 2 0 0 0 0
8 TC 8 Thông tin-
Truyền thông
Đạt             79 0 79 0 0 0 0 0
8,1 Xã có điểm phục vụ bưu chính Đạt Có nhà làm việc diện tích khuôn viên 80m, xây dựng 60m, có mái che, nhà vệ sinh, tường rào, cổng xây, trang thiết bị theo quy định. Đạt Xây bồn và trồng hoa trước hàng rào Tháng 3,4 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, Cán bộ Bưu điện xã 1 0 1 0 0 0 0 0
Bổ sung ghế đá, bàn làm việc. Kết nối internet Tháng 5,6 2   2          
8,2 Xã có dịch vụ viễn thông Internet Dịch vụ viễn thông Internet 4/4 thôn đạt 100% và có 38% hộ sử dụng dịch vụ Internet Tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ Internet và thường xuyên bó gọn các tuyến cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan, an toàn mạng lưới và hành lang lưới điện Cả năm 3 0 3 0 0 0 0 0
8,3 Xã có đài truyền thanh và các hệ thống loa đến các thôn 4/4 thôn có hệ thống truyền thanh, xã thành lập Ban biên tập hoạt động tốt. Nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống truyền thanh bị hư hỏng, cập nhật phần mền truyền thanh, duy trì hoạt động của Ban biên tập đài truyền thanh xã hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên cập nhật nhật ký truyền thanh cơ sở. Cả năm Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, Đài truyền thanh 25 0 25 0 0 0 0 0
8,4 Xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành Có trang thông tin điện tử của xã; xã hiện có 17 máy
vi tính, 16 máy in, 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính và khai thác, sử dụng tốt các phần mềm IO, Maihatinh…
100% Kiện toàn BBT trang thông tin truyền thông. Thường xuyên cập nhật và đăng tin bài trên Trang TTĐT xã. Tháng 2 Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, Đ/c Trần Thị Tuyết-CCVP 2 0 2 0 0 0 0 0
Thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản và điều hành tác nghiệp phục vụ nhiệm vụ chuyên môn qua mạng Internet. Tháng 2 Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH,, Bộ phận một cữa 15 0 15 0 0 0 0 0
Mua thêm 2 máy tính tại phòng giao dịch 1 cửa. Sửa chữa các máy tính bị hư hỏng, xây dựng , Nâng cấp mạng Internet, cài đặt các phần mềm diệt vi rút… Cả năm Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, Đ/c Trần Thị Tuyết-CCVP 30 0 30 0 0 0 0 0
  Hồ sơ tiêu chí       Bổ sung biên bản đánh giá hiện trạng của phòng văn hóa Tháng 6 Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 2 0 2 0 0 0 0 0
16 TC 16 Văn hóa 100%             97 0 22 15 0 0 60 0
  Tỷ lệ thôn đạt
tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
100%
Năm 2017 toàn xã có 326
hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm 89%, có 114  hộ đạt gia đình thể thao, chiếm tỷ lệ 29%;
4/4 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, trong đó:Có 1 thôn Tân Thành được công nhận lại giai đoạn 2013-2015, 01 thôn Tân Nhân được công nhận  giai đoạn 2014-2016, thôn Tân Lộc được công nhận giai đoạn 2014-2016;
Tân Quang được công nhân giai đoạn 2015 - 2017 Hàng năm tổ chức tốt các giải văn nghệ, thể thao và các lẽ hội trên địa bàn 
Đạt Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn rà soát các tiêu chí và giữ vững danh hiệu làng văn hóa đã được công nhận Cả năm Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, BTC Mặt trận các thôn 10 0 0 10 0 0 0 0
Chỉ đạo hướng dẫn thôn Tân Nhân  báo cáo xây dựng làng văn hoá giai đoạn 2016-2018 Tháng 8,9 5 0 0 5 0 0 0 0
Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Cả năm Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH, BCĐ Phong trào 3 0 3   0 0 0 0
Làm mới 1 cổng chào, 2 điểm treo băng rôn, làm 60 áp phích. Tháng 1 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CVH 60 0     0 0 60 0
Làm mới 2 điểm treo panô tháng 6 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CVH 5   5          
Tổ chức thành lập CCL Thể thao Tháng 5 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 10 0 10 0 0 0 0 0
Duy trì các lễ hội truyền thống Cả năm Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 2 0 2 0 0 0 0 0
Hồ sơ tiêu chí     bổ sung hồ sơ  năm 2017 về các danh hiệu văn hóa và đánh giá các đoàn thể  Tháng 3 Đ/c Trần Văn Lượng-CT UBND, Đ/c Trần Quốc Huy Đ/c Nguyễn Thành Quân-CCVH 2 0 2 0 0 0 0 0
          Tổng       452 0 249 143 0 0 60 0
                                 
THẨM ĐỊNH CỦA HUYỆN TM. BCĐ XD NTM XÃ
PCT UBND HUYỆN PHỤ TRÁCH KHÔI  PHÒNG VH-TT  TRƯỞNG BAN