Kết quả XD NTM

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

04-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới

27-09-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới
CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

14-09-2018
CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ
Kết quả xây dựng NTM tháng 4

Kết quả xây dựng NTM tháng 4

30-04-2018
Kết quả xây dựng NTM tháng 4
Kết quả xây dựng NTM tháng 3

Kết quả xây dựng NTM tháng 3

30-03-2018
BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ TÂN HƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

17-04-2017
Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm trong công cuộc xây dựng NTM, xã Đức Thanh đã xem trận địa của xã là thôn xóm. Đức Thanh đã huy động cán bộ công chức cấp xã cùng tham gia lao động, phóng tuyến hành lang giao thông, chỉnh trang khu dân cư. Từ đó đã...
1 2