Kết quả XD NTM

Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới

28-12-2018
Thêm 35 xã về đích, Hà Tĩnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

15-11-2018
Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018
Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10

Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10

12-11-2018
Thông báo kết luận của ban chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10
Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện

08-11-2018
Đánh giá thực hiện xây dựng NTM xã Tân Hương đến ngày 7/11/2018 theo kết luận của UBND Huyện
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

01-11-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới

22-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới

18-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới

11-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới
1 2