15-05-2017 - 17:46

Hội nông dân Tỉnh: Ký kết phối hợp đỡ đầu xã Tân Hương trong xây dựng NTM

Đ/c Trần Đình Gia, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh trao tặng xã Tân Hương bộ máy vi tính 

     Hội nông dân Tỉnh cam kết sẽ đồng hành với xã Tân Hương trong quá trình thực hiện 20 tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó tập trung vào các tiêu chí thuộc lĩnh vực, chức năng nhiệm vu của Hội. Theo đó từ nay đến cuối năm Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ giống, KHKT để xã Tân Hương xây dựng các mô hình kinh tế trồng cây ăn quả có tiềm năng, lợi thế trên vùng đất đồi núi của địa phương như: cam, chanh, chanh leo...kết hợp với phát triển rừng và các loại cây lâm nghiệp. Trước mắt trong tháng 5 sẽ tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nhằm giúp xã hoàn thành chỉ tiêu về việc làm cho lao động nông thôn.

        Tại lễ ký kết phối hợp, Hội nông dân Tỉnh đã trao tặng xã Tân Hương 1 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng.

Theo Thanh Tình – Đức Thanh/ductho.hatinh.gov.vn