29-12-2018 - 01:22

Hội LHPN : Chung tay giúp đỡ 60 hộ gia đình hội viên neo đơn hoàn thành 3 tiêu chí " 3 sạch "

Hội LHPN : Chung tay giúp đỡ 60 hộ gia đình hội viên neo đơn hoàn thành 3 tiêu chí " 3 sạch "

Sáng nay, ngày 29 tháng 11 năm 2018. Hội LHPN huyện huy động trên 60 cán bộ, hội viên thuộc 6 xã gồm: Thị Trấn, Đức Long, Đức Lạc, Đức Lâm, Trung Lễ, Tân Hương về giúp 16 hộ gia đình ở xã Tân Hương, chỉnh trang vườn hộ, hướng dẫn sắp xếp vật dụng gia đình. Đây là những hộ già cả neo đơn, gia đình chính sách khó khăn.