04-12-2018 - 01:20

Hai xã nghèo ở Đức Thọ vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới

Hai xã nghèo ở Đức Thọ vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới

Đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối nông thôn mới và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa đánh giá: 2 xã Đức Quang và Tân Hương (Đức Thọ) đã đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.