01-11-2018 - 15:55

Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều gương nông dân điển hình ở xã Tân Hương, huyện Đức Thọ đã hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để làm đường bê tông nông thôn và nhiều công trình thiết chế văn hóa khác, trong đó có Trưởng thôn Lê Thanh Aí ở thôn Tân Nhân xã Tân Hương, huyện Đức là một trong những tấm gương sáng trong phong trào xây dựng NTM.

 

Từ khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới ở địa phương, để làm gương cho bà con nhân dân. Ông luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào, và vận động bà con nhân dân thực hiện, tham gia các hoạt động trong các phong trào xây dựng nông thôn mới như: hiến đất làm đường, tham gia mua bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2015 Thôn Tân Nhân được Ban thường vụ Đảng ủy chỉ đạo xây dựng mới nhà văn hóa thôn, ông đã tích cực vận động bà con nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để hoàn thiện công trình NVH thôn. Tạo nên điểm sinh hoạt cho toàn thể bàn con nhân dân trong thôn, cũng như nơi vui chơi cho trẻ em và là nơi để phát triển các phong trào chung của toàn thôn Hiện nay Nhà văn hóa thôn Tân Nhân đã được xây dựng khang trang, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định NTM,và thôn đã được UBND huyện công nhận thôn văn hóa giai đoạn 2015-2017.

( Toàn cảnh NVH thôn Tân Nhân)

Ngoài ra Ông là người đi đầu trong việc hiến đất và tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất làm đường, xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo giao thông thuận lợi cho bà con đi lại. Góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã nhà”.

(Thôn trưởng Lê Thanh Aí chỉ đạo làm mương thoát thải)
Không chỉ đi đầu trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Ái còn làm kinh tế giỏi. Năm 1993, ông đã nhận đất rừng để trồng keo theo dự án PAM 4304 với diện tích 5 ha. Đến nay, thu nhập từ rừng keo bình quân sau khi trừ chi phí còn lãi 90 triệu đồng/năm. Ngoài ra, với diện tích 0,5 ha trồng ngô, nuôi gà thả vườn. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí, gia đình ông còn thực lãi gần 100 triệu đồng/năm.
Về xã Tân Hương hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới trên nét mặt mỗi người dân. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, đi lại thuận lợi, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế. Sự thay da, đổi thịt ở vùng quê nông thôn Tân Hương nói riêng và của huyện Đức Thọ nói chung có sự đóng góp tâm huyết của những cá nhân gương mẫu như ông Ái.