Góp ý - Hỏi đáp

Gửi bởi : Nguyễn Văn Thành Gửi ý kiến
Hỏi: Các tiêu chí trong xây dựng vườn mẫu?
Nội dung trả lời :

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. BCĐ xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đã ban hành bộ tiêu chí vườn mẫu gồm các tiêu chí sau:

Tiêu chí thứ nhất là quy hoạch và thực hiện quy hoạch gồm 2 nội dung: có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch, thiết kế vườn hộ được UBND xã xác nhận; thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế được UBND xã xác nhận.

Ở tiêu chí thứ 2 - ứng dụng tiến bộ KHKT - quy định có hệ thống tưới tiêu khoa học và ít nhất có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến.

Sản phẩm vườn là tiêu chí thứ 3 với 2 nội dung: sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn.

Trong tiêu chí thứ 4 là môi trường - cảnh quan cần thực hiện 4 nội dung: tỷ lệ hàng rào xanh đạt ≥ 80%; tỷ lệ cây xanh trong diện tích đất ở...
[Trở về]