Góp ý - Hỏi đáp

Gửi bởi : Biên Cương Gửi ý kiến
Hỏi: Hỏi về vấn đề gì đo ...
Nội dung trả lời :

UBND xẫ Tân Hương xin được trả lời cho ông Biên Cương như sau:

căn cứ theo ....


[Trở về]