06-12-2018 - 01:52

Đức Thọ: Phân bổ 34.650 kg giống lúa phục vụ sản xuất vụ xuân 2019

Đức Thọ: Phân bổ 34.650 kg giống lúa phục vụ sản xuất vụ xuân 2019

Ngày 03/12/2018 UBND huyện ban hành quyết định số 5789/QĐ-UBND, về phân bổ hạt giống lúa hỗ trợ sản xuất vụ xuân 2019 cho các xã, thị trấn