10-11-2018 - 08:02

Đức Thọ : Phấn đấu thu nhận 150-170 đơn vị máu

Đức Thọ : Phấn đấu thu nhận 150-170 đơn vị máu

Sáng ngày 09/11/2018, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Thọ đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2/2018