13-11-2018 - 15:02

Đắt giá như... cá cháo đầu mùa!

Đắt giá như... cá cháo đầu mùa!

Khi những cơn gió bấc thổi từ phía biển báo hiệu tiết trời chuyển sang đông là bắt đầu vào mùa cá cháo (một số vùng gọi là cá khoai). Cá cháo đầu mùa ở Hà Tĩnh chưa nhiều nhưng giá cao, bà con ngư dân rất phấn khởi.