30-05-2017 - 18:32

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Tân Hương

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Mail cá nhân

1

Nguyễn Văn Hóa

Bí thư Đảng ủy

0915219804

Nguyenvanhoath73@gmail.com

2

Dương Trí Hào

P.BT Đảng ủy

01274767766

Duonghao71@gmail.com

3

Trần Văn Lượng

CT.UBND xã

0916431967

Luongchutich67@gmail.com

4

Nguyễn Gia Khương

P.CT UBND xã

01685880103

Giakhuong1961@gmail.com

5

Lê Bá Thìn

P.CT HĐND xã

0945109914

 

6

Dương Chí Cương

CT UBMTTQ xã

01256673089

Cuongmtth80@gmail.com

7

Phùng Xuân Trung

Trưởng công an

0943935861

Trung.ca.th@gmail.com

8

Nguyễn Thế Kỳ

Xã đội trưởng

0989820477

 

9

Phan Văn Thuận

LĐTBXH

0974644898

Phanthuan060211@gmail.com

10

Phùng Xuân Hóa

VP Nội vụ

0911721974

Phunghoa74@gmail.com

11

Trần Thị Tuyết

VP Thống kê

0948255843

tuyetuyban@gmail.com

12

Lê Thị Nguyệt

TP Hộ tịch

01695936208

lenguyetthlu@gmail.com

13

Lê Thị Lục

CT hội Phụ nữ

0915944592

Phunutanhuong1179@gmail.com

14

Nguyễn Viết Hùng

CT hội Nông Dân

0948141926

Nguyenhungth78@gmail.com

15

Trần Quốc Huy

BT Đoàn xã

01232856184

Quochuyt.huong@gmail.com

16

Nguyễn Quang Nhung

CT hội CCB

01256683316

 

17

Nguyễn Thành Quân

Văn hóa – Thông tin

0989783487

Nguyenthanhquanvh88@gmail.com

18

Nguyễn Huy Vinh

Địa chính – Xây dựng

0948308779

Huyvinhth79@gmail.com

19

Nguyễn Quang Nhân

Nông nghiệp – Môi trường

01292119859

Quangnhan.mt@gmail.com

20

Phan Đình Quyết

Kế toán Ngân sách

0985083667

Dinhquyet.th69@gmail.com

21

Phùng Xuân Việt

Kế toán Tài chính

0989906793

 

22

Trần Minh Thiết

Phó kiểm tra Đảng

01689039466

 

23

Phạm Thị Yến

VP Đảng ủy

0977579844

 

24

Đoàn Thị Liên

P.CT hội Nông dân

0979374362

 

25

Phùng Thị Thắm

Phó Bí thư Đoàn

01649740048

 

26

Nguyễn Thị Vân

P.CT hội Phụ nữ

0979272052

 

27

Dương Trí Hiếu

Phó công an xã

01655153702

 

28

Hoàng Bá Quyết

Xã đội phó

0916172314

 

29

Lê Thị Định

Thú y

01256602870

 

30

Nguyễn Xuân Lâm

PCT.UBMTTQ xã

 

 

31

Phạm Trọng Cầu

CT hội người cao tuổi

 

 

32

Nguyễn Thị Sơn

Dân số

01205448398