28-02-2019 - 08:06

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tân Hương nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tân Hương nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong hai ngày 27 và 28/2 UBMTTQ xã Tân Hương tổ chức đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự đại hội có đồng chí: Trần Bá Tú ủy viên thường vụ Huyện ủy- trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Mai Xuân Thắng P.CT UBMTTQ huyện. Ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Hóa Bí thư Đẳng ủy- CT HĐND xã cùng với 64 đại biểu về dự đại hội.

Đại hội diễn ra trong hai ngày, phiên thứ nhất đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký nhằm điều hành đại hội.

Phiên Thứ hai, đại hội đã được nge bản báo cáo công tác MTTQ xã trong nhiệm kỳ vừa qua. đánh giá các điểm mạnh, thành tích đạt được. Cũng như chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Đại hội  đã được nghe các bản tham luận của các thành viên mặt trận, nhằm đóng góp xây dựng để nhiệm kỳ tới hoạt động có hiệu quả hơn.

Đại hội cũng đã được nge ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Mai Xuân Thắng, và đồng chí Nguyễn Văn Hóa.

Qua phiên làm việc tích cực và sôi nổi, đại hội đã hiệp thương bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ mới gồm: Ông Dương Chí Cương CT MTTQ, Ông Nguyễn Xuân Lâm PCT Thường trực MTTQ, Ông Dương Chí Hào PCT.