21-03-2018 - 03:29

Đại hội Hội Nông dan xã Tân Hương nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Hội Nông dan xã Tân Hương nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong hai ngày 20_21 tháng 3 năm 2018 tại hội Trường nha văn hóa xã Tân Hương đã diễn ra đại hội hội nông dân xã Tân Hương lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023.

Về dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi nhân Sâm chủ tịch hội nông dân tỉnh, đồng chí Trần Bá Tú uỷ viên BTV,trưởng ban toi chức huyện uỷ, đồng chí Phạm Quang Thạnh chủ tịch hội nông dân huyện Đức Thọ.

Đại hội đã được nge báo cáo công tác hội nông Dân nhiệm kỳ 2012-2018. Báo cáo đã nêu rõ những thành tích của hội trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác phát triển kinh tế trong hội viên, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thành lập các HTX Tổ hợp tác nhằm giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Song song với việc phát triển kinh tế, hội luôn tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong hai ngày diễn ra đại hội, đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành mới gồm chín đồng chí trong 64 đại biểu về dự đại hội.

( Các đồng chí trúng cử vào BCH nhiệm kỳ mới)

Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí: Phạm Quang Thạnh chủ tịch hội ND huyện và đồng chí: Nguyễn Văn Hóa Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí cũng đạt niềm tin vào năng lực của các đồng chí trong BCH mới sẽ nỗ lực đem hết khả năng trình độ của mình để đưa hội ND xã đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ mới.

( Đồng chí: Nguyễn Văn Hóa BT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo đại hội)