08-08-2017 - 09:42

Công đoàn xã tổ chức lao động làm khuôn viên bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở

Để đảm bảo tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và đạt tiêu chuẩn công sở văn hóa.Trong ba ngày từ mồng 2-4 tháng 8 Công đoàn xã Tân Hương tổ chức lao động làm bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở.

 

Để đảm bảo tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và đạt tiêu chuẩn công sở văn hóa.Trong ba ngày từ mồng 2-4 tháng 8 Công đoàn xã Tân Hương tổ chức lao động làm bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trụ sở.

Với 32 đoàn viên công đoàn trong 3 ngày đã hoàn thiện gần 150m bồn hoa trước  trụ sở UBND xã. Dự kiến trong tuần tới công đoàn sẽ tiếp tục tổ chức lao động để trồng hoa, cây cảnh và bổ sung thêm bồn hoa trong khuôn viên trụ sở.