14-09-2018 - 09:01

CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

Với việc phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) trước 30 tháng 9 năm 2018. Từ đầu năm tới nay công đoàn xã đã triển khai hàng trăm ngày công lao động, nhằm chỉnh trang, bổ sung bồn hoa cây cảnh tại khu vực trung tâm xã. Để hoàn thiện và về đích tiêu chí số 6. Sáng ngày 24/9 vàu qua công đoàn đã tổ chức lao động trồng hàng rào xanh khu vực sân vận động và khu vui chơi người già trẻ em.

Công đoàn tổ chức trồng hào xanh tại khu trung tâm xã

Với hơn 30 đoàn viên công đoàn tham gia trồng 2000 cây phi lao làm hàng rào xanh trong thời gian một buổi.

Đoàn viên công đoàn lao động trồng hàng rào xanh

Trong thời gian tới công đoàn xã tiếp tục tiến hành lao động nhằm hoàn thành khu vui chơi người già trẻ em tại khu vực trung tam xã.

Thành Quân