26-11-2018 - 14:09

Cất bằng đại học 9X lên núi làm giàu bằng kinh tế trang trại

Cất bằng đại học 9X lên núi làm giàu bằng kinh tế trang trại

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Hà Nội, có công việc ổn định và thu nhập khá tại Hà Nội, thế nhưng đôi bạn trẻ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lê Văn Quang vẫn quyết định trở về quê hương Đức Thọ, chọn vùng đồi núi Tân Hương để lập nghiệp