14-11-2018 - 02:54

Cần có giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo môi trường trên địa bàn Đức Thọ.

Cần có giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo môi trường trên địa bàn Đức Thọ.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 13/11, tại xã Đức La và xã Đức Lạc, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri .